Lillafüredi  Állami  Erdei  Vasút

A Lillafüredi Kisvasútért Alapítvány weboldala

Modrovich Ferenc
(1887-1947)


 
 
 

1887.  április 28-án Magyaróváron született, alig hatvan évesen 1947. július 15-én Sopronban halt meg.

1905-1909 Selmecbányán a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnök hallgató.

1909-1912 Besztercebányán a Magyar Királyi Erdőhivatalnál erdőmérnök gyakornok.

1912-1914 Besztercén a Magyar Királyi Erdőhivatalnál erdőmérnök.

1914-1918 az I. világháború alatt a Császári és Királyi Vasútépítő Ezrednél katonaként szolgált. Az ezrednél vasutak, hidak és alagutak építése során nagy gyakorlatra tett szert.

1918-1920 Budapesten a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Műszaki Ügyosztályán dolgozott. Itt kapta feladatként a Stern Zsigmond és Stern Imre mérnökök által elkezdett, de a terepi nehézségek által félbehagyott Szinva-völgyi Erdei Vasút tervezésének befejezését.  A Stern fivérek által megoldhatatlannak tűnő alsóhámori Mély-völgy áthidalását a tervei alapján megépülő viadukt segítségével oldotta meg. Ezzel a nagyszerű mérnöki teljesítménnyel beírta nevét az erdészeti mélyépítés történetébe. Az ország közismerten legkiválóbb erdészeti mélyépítő mérnöke lett, és Magyar Királyi Főerdőmérnökké nevezték ki. A Szinva-völgyi Erdei Vasút építési munkáinak irányításával az ország ma is legszebb hegyi vasútját építtette meg.

1920-1923 A Szinv a-völgyi Erdei Vasút első felelős vezetője. A tervei alapján épült meg 1921-ben a Ládi 4 km-es szárnyvonala, mely kapcsolatot teremtett a normál nyomtávú országos vasúti hálózattal. Szintén a tervei alapján 1923-ban épült meg a Papírgyár és Mahóca között a 11 km-es parasznyai szárnyvonal első szakasza.

1923-1947 A soproni Erd észeti Főiskola Út- és Vasútépítéstani Tanszékének vezetője.

1932-1933, 1933-1934, 1941-1942, 1945-1946 a soproni Erdészeti Főiskola Erdőmérnöki Karának dékánja.

Modrovich Ferenc kiváló mérnök, kiemelkedő oktató-nevelő munkája, szakmai és emberi  nagysága mellett szerény egyénisége miatt méltó arra, hogy az utókor tisztelettel megőrizze emlékezetében.„Nem formai tudás nyújtása, nem sablonok begyakorlása a felsőoktatás célja, hanem a szakszerű gondolkodásra való nevelés és a továbbképzésre a tudományos alap megadása.”


Modrovich Ferenc